Όλα όσα πρέπει να ξέρετε και κανείς δεν σας έχει πει ποτέ για να αντιμετωπίσετε την καταστροφή και την πτώχευση, 
βάζοντας τα θεμέλια για μια νέα αρχή στην Ελλάδα σήμερα.